Phòng nhân sự làm những công việc gì nhỉ?

Một ứng viên mới tốt nghiệp có tham khảo tôi về đề thi tuyển vào vị trí cán bộ nhân sự của một công ty trong đó yêu cầu liệt kê những công việc Phòng Nhân sự phải làm. Vậy thực tế Phòng Nhân sự đang làm việc gì nhỉ? Hãy cùng thử xem trên thực tiễn chúng tôi đang làm những việc gì nhé.

Một số nhân viên cho rằng Phòng Nhân sự chỉ bao gồm những gã ăn không ngồi rồi, một số nghĩ “bọn nhân sự” chỉ làm tay sai cho các sếp, một số khác thì cho rằng Phòng Nhân sự có thì thừa mà không có thì cơ vẻ như không theo kịp xu thế thời trang hiện tại.

Thế nhưng, rất nhiều anh chị em làm Nhân sự than rằng, họ đang mệt mỏi với công việc thiếu các quy trình, họ đang chịu sức ép lớn từ những yêu cầu về tuyển dụng, họ đang điên đầu tìm cách xây dựng các quy chế đãi ngộ tốt cho nhân viên và đôi khi họ khóc khi có người rời tổ chức. Những câu chuyện đó nếu làm trong Nghề Nhân sự sẽ gặp thường xuyên nhưng tôi chưa thấy ai trong số họ có suy nghĩ sẽ bỏ nghề.

Nghề Nhân sự là thế, không hào nhoáng, không phô trương mà cũng chẳng quyến rũ, thậm chí đôi khi rất mệt mỏi bởi đó là những công việc thầm lặng và kết quả không thể nhìn thấy ngay.

Tuần này cũng vậy tôi lại bắt đầu những công việc bao gồm:
• Họp đầu tháng cùng toàn bộ cán bộ quản lý Công ty;
• Chuẩn bị đánh giá 6 tháng đầu năm;
• Chia sẻ kỹ năng mềm cùng toàn bộ anh chị em Công ty;
• Nghiên cứu để tham gia dự án xây dựng quy trình;
• Phỏng vấn 5 ứng viên;
• Giải quyết thủ tục cho 1 nhân viên nghỉ việc;
• Thảo luận với Sales Manger về các khoá đào tạo cho đội bán hàng;
• Chuẩn bị cho một nhân viên thi chứng chỉ Quốc tế;
• Tham gia hội thảo về lương;
• Tham gia offline cùng Cộng đồng Nhân sự.

Những công việc đó không hào nhoáng, không quyến rũ, cũng chẳng đáng để tôn vinh nhưng là những công việc cần thiết và tôi tự hào về nó.

 

HRNguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *