Bài toán phúc lợi qua khảo sát của Vietnamworks

Tôi gặp một chị bạn đang là chủ doanh nghiệp, chị chia sẻ những khó khăn khi tuyển dụng và giữ chân những nhân sự giỏi. Qua chia sẻ của chị, tôi nhận thấy phúc lợi công ty dành cho nhân viên tốt hơn rất nhiều công ty, khác tuy nhiên vẫn việc tuyển dụng và giữ chân nhân sự vẫn là một sự thách thức. Tôi chợt nhớ đến “Báo cáo về phúc lợi của nhân viên Việt Nam 2016” của Vietnamworks vừa mới đưa ra.

Báo cáo về phúc lợi của nhân viên Việt Nam 2016 của Vietnamworks tuy chưa đầy đủ nhưng cho thấy một bức tranh rõ ràng hơn về chế độ phúc lợi trong các doanh nghiệp. Hai câu hỏi rất hay mà báo cáo đặt ra là:
1. Những phúc lợi mà nhân viên quan tâm nhất là gì?
2. Phải chăng phúc lợi nhân viên mà doanh nghiệp mang tới chưa thực sự phù hợp với mong muốn của nhân viên?.
Qua báo cáo này những chủ doanh nghiệp, những người làm nhân sự và người lao động phải làm gì để đảm bảo sự “công bằng và cân bằng” trong công ty qua các chế độ phúc lợi.

Quan điểm của doanh nghiệp
Báo cáo cho thấy 5 tiêu chí về phúc lợi mà doanh nghiệp đánh giá quan trọng hàng đầu đối với nhân viên là:
1. Chế độ lương hấp dẫn
2. Chế độ tăng lương
3. Chế độ thưởng hấp dẫn
4. Các loại bảo hiểm
5. Các chương trình đào tạo
Tuy thứ tự có khác nhau tùy từng ngành nghề hay quy mô doanh nghiệp nhưng các tiêu chí 1,2,3 vẫn được đánh giá hàng đầu. Điều đó chứng tỏ doanh nghiệp đang đặt vấn đề lương thưởng lên hằng đầu. Chúng ta thấy một nghịch lý, rõ ràng để doanh nghiệp chế độ lương thưởng hấp dẫn đồng nghĩ với việc nhân viên phải có năng lực thực hiện công việc hiệu quả. Tuy nhiên các doanh nghiệp lại chưa ý thức về các phúc lợi để nhân viên nâng cấp năng lực làm được việc như đào tạo, sức khỏe, nghỉ ngơi hay thể dục thể thao… Những phúc lợi này giúp người lao động đảm bảo năng lực chuyên môn, sức khỏe, tinh thần để làm việc hiệu quả. Chỉ khi người lao động làm việc hiệu quả doanh nghiệp mới có thể có chế độ lương thưởng hấp dẫn. Rõ ràng việc tiếp tục chỉ quan tâm đến việc trả lương, thưởng hấp dẫn mà không quan tâm đến làm sao để đảm bảo người lao động làm được việc sẽ dẫn tới áp lực cho cả đôi bên và việc nhân viên tiếp tục rời bỏ công ty là không thể tránh khỏi.

Quan điểm của người lao động
Từ phía người lao động với từng ngành nghề, kinh nghiệm và trình độ có sự quan tâm đến phúc lời có đôi chút khác nhau nhưng theo thống kê chung vẫn là 5 tiêu chí giống như quan điểm của doanh nghiệp:
1. Chế độ lương hấp dẫn
2. Chế độ tăng lương
3. Chế độ thưởng hấp dẫn
4. Các loại bảo hiểm
5. Các chương trình đào tạo

Một yếu tố trong báo cáo có thể làm “giật mình” nhiều người là sinh viên mới ra trường và nhân viên chưa có kinh nghiệm quản lý: không quan tâm nhiều đến Các chương trình đào tạo. Điều này chứng tỏ công tác định hướng sự nghiệp của xã hôi đang rất yếu hay thậm chí đang làm một cách “vô thức”. Trong báo cáo các tiêu chí 1,2,3 tuy có thay đổi trong từng khảo sát nhưng đều là những tiêu chí quan trọng hàng đầu với người lao động. Điều này một lần nữa chứng tỏ một ngịch lý rõ ràng muốn có lương thưởng tốt thì về bản chất phải làm được việc hiệu quả, tuy nhiên những phúc lợi để hỗ trợ làm việc hiệu quả như nâng cao năng lực chuyên môn, sức khỏe, tinh thần… chưa được chú trọng. Hậu quả là người lao động không làm được việc, bị sức ép, nhảy việc liên mien, không có việc làm. Phải chăng đây là tình trạng đang diễn ra hằng ngày?

Nhìn từ quan điểm của hai bên
“Trên thực tế, phúc lợi nhân viên mà doanh nghiệp mang tới HOÀN TOÀN ĐÁP ỨNG được những mong muốn của nhân viên”. Cả doanh nghiệp và nhân viên đều cho rằng 5 phúc lợi quan trọng nhất đó là:
1. Chế độ lương hấp dẫn
2. Chế độ tăng lương
3. Chế độ thưởng hấp dẫn
4. Các loại bảo hiểm
5. Các chương trình đào tạo
Tuy nhiên, khi được hỏi “Những phúc lợi mà bạn đang được hưởng là gì?” thì “Chế độ tăng lương” và “Các chương trình đào tạo” lọt ra khỏi danh sách 5 phúc lợi được quan tâm nhất (xếp thứ 6 và 13). Điều đó có nghĩa là trên thực thế nhân viên không được hưởng đúng 2 phúc lợi này như họ mong muốn. Rõ ràng trên thực tế doanh nghiệp đang chưa thực hiện được như mình mong muốn, đặc biêt là vấn đề đào tạo. Điều này dẫn tới việc sự hài lòng về phúc lợi từ phía nhân viên chưa như mong muốn (2.95/5).

Giải pháp
Ngoài những lời khuyên từ phía Vietnamworks tôi bổ sung thêm một số ý như sau:
• Bản chất vấn đề sẽ được giải quyết triệt để nếu người lao động có đủ năng lực và làm việc hiệu quả. Từ đó nếu muốn có chế độ lương thưởng tốt thì đầu tiên phải quan tâm đến các phúc lợi liên quan đến nâng cao năng lực chuyên môn, sức khỏe, tinh thần. Vì vậy những phúc lợi như đào tạo, sức khỏe, thể dục thể thao… cần được đặt lên yếu tố hằng đầu từ cả hai phía.
• Người lao động và doanh nghiệp cần thống nhất kế hoạch và lộ trình nâng cấp các năng lực cần thiết, chỉ khai thác trong năng lực hiện có. Phía người lao động cam kết thực hiện theo đúng lộ trình và làm việc nghiêm túc hiệu quả, phía doanh nghiệp cam kết thực hiện đúng những thỏa thuận hay mong muốn cả hai bên.

Tài liệu tham khảo:
Báo cáo về phúc lợi nhân viên Việt Nam 2016 – Tác giả: Vietnamworks

 

HRNguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *