cách mạng 4.0

Cách mạng 4.0 đang mang lại những thay đổi tích cực cho nhân loại khi mà trí tuệ nhân tạo và công nghệ số được ứng dụng trong mọi lĩnh vực. Chắc chắn sẽ có những thay đổi lớn về kinh tế, chính trị, xã hội trên toàn thế giới. Lợi ích đầu tiên và rõXEM THÊM