Bạn vừa được lên chức Trường phòng nhân sự hay được bổ nhiệm tại một đơn vị mới, hãy viết một bức thư gửi tới toàn thể anh chị em đồng nghiệp nhé. Chào các đồng nghiệp yêu quý, Phương tiện di chuyển của bạn đang phản ánh mức thu nhập hiện tại, cho dù tìnhXEM THÊM

Sắp xếp đúng người đúng việc luôn luôn làm đau đầu các nhà quản lý cũng như bộ phận nhân sự. Vậy có cách nào để giải quyết vấn đề này nhất là đối với nhân viên mới? Câu chuyện vui dưới đây sẽ giải đáp câu hỏi này. Nhóm nhân viên mới ngày đầu tiênXEM THÊM