gây quỹ

Ngày 06/062020 Chương trình Offline đây quỹ từ thiên của HrShare đã diễn ra thành công. Với chủ đề “Giải mã bản thân – Thấu hiểu quan hệ” THẤU HIỂU QUAN HỆ” thông qua công cụ DISC buổi chia sẻ đã diễn ra CỰC KÌ VUI VẺ. Wow ! Vậy là chúng ta đã có buổiXEM THÊM