viết CV

Khi làm một bản CV cho một cơ hội mới, có thể chúng ta thường tập trung vào mẫu thiết kế, màu sắc, font chữ… Điều đó giúp nhà tuyển dụng dễ dàng chú ý đến nó hơn, nhưng điều quyết định và được coi trọng lại là chất lượng của CV chứ không phải làXEM THÊM