HÀNH LÝ

🔧 Làm bất cứ nghề gì chúng ta cũng cần có những công cụ để thực hiện. Nếu hành trình nghề nghiệp của bạn là những chuyến đi, thì công cụ cũng giống như hành lý của bạn vậy.

Với nghề Định hướng sự nghiệp hay Nhân sự lại càng cần thiết, do ít có những chương trình đào tạo bài bản. Hầu hết những người làm nghề này đều tự mòn mẫm bằng kinh nghiệm của mình để tạo ra những bộ công cụ cho riêng mình. Nhưng để chia sẻ và vận dụng để đưa vào thực tế là một thách thức không hề nhỏ.

Chính vì vậy tôi sẽ chia sẻ những công cụ mình đang ứng dụng hiệu quả, qua đó hy vọng các bạn có thể hiểu và ứng dụng dễ dàng cho công việc của mình.

➡️ Bạn có thể có công cụ và sử dụng dễ dàng khi đọc những bài viết TẠI ĐÂY.