đạo đức công ty

Khi Jason nhận việc là kỹ sư phần mềm tại một công ty thuộc nhóm Big Tech (Đại Công ty Công nghệ), đó dường như là đỉnh chóp trong sự nghiệp của anh. Anh không chỉ được đề xuất mức lương sáu con số, mà còn là cơ hội làm việc tại một trong những côngXEM THÊM