người lao động

Kể từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra, làm việc từ xa đang trở thành xu thế và phổ biến tại các doanh nghiệp. Tuy nhiên có rất nhiều thách thức phát sinh, từ việc tìm cách để giữ nhân viên, bảo năng suất… cho đến việc duy trì sự gắn kết để nhân viên luônXEM THÊM

Tôi gặp một chị bạn đang là chủ doanh nghiệp, chị chia sẻ những khó khăn khi tuyển dụng và giữ chân những nhân sự giỏi. Qua chia sẻ của chị, tôi nhận thấy phúc lợi công ty dành cho nhân viên tốt hơn rất nhiều công ty, khác tuy nhiên vẫn việc tuyển dụng vàXEM THÊM