người lao động

Tôi gặp một chị bạn đang là chủ doanh nghiệp, chị chia sẻ những khó khăn khi tuyển dụng và giữ chân những nhân sự giỏi. Qua chia sẻ của chị, tôi nhận thấy phúc lợi công ty dành cho nhân viên tốt hơn rất nhiều công ty, khác tuy nhiên vẫn việc tuyển dụng vàXEM THÊM