teamwork

Chiến thắng của đội Bay trong các trò chơi teambuilding tại sinh nhật HRLink 5 tuổi để lại nhiều bài học trong công tác nhân sự. Vậy những yếu tố nào làm nên chiến thắng của họ? 1. Mục tiêu rõ ràng: Ngay từ đầu đội Bay đã có mục tiêu rất rõ ràng “Số 1XEM THÊM