IT SERVICE MANAGEMENT TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY

Ngày nay, dịch vụ (service) là thuật ngữ xuất hiện khắp mọi nơi và quá quen thuộc với con người. Khái niệm về dịch vụ rất đa dạng, nó được hiểu là những thứ tương tự như hàng hóa nhưng là phi vật chất. Hay là một giao dịch trong đó không có hàng hóa vật chất nào được chuyển từ người bán sang người mua.

Đối với cơ cấu nền kinh tế quốc dân, dịch vụ là một thành phần quan trọng, cùng với nông nghiệp và công nghiệp. Những nước có nền dịch vụ mạnh đều là những nước có nền kinh tế mạnh, như Mỹ, Nhật, Châu Âu, Singapore….

Dịch vụ đang thay đổi
Theo Tổ chức thương mại thế giới (WTO), dịch vụ bao gồm thành phần lớn nhất và năng động nhất của các nền kinh tế phát triển và đang phát triển. Dịch vụ là cách chính mà các tổ chức tạo ra giá trị cho chính họ và khách hàng của họ.

Ngày nay, công nghệ đang tiến bộ nhanh hơn bao giờ hết. Các phát triển về điện toán đám mây (cloud), hạ tầng dịch vụ, máy học (machine learning), blockchain mở ra các cơ hội mới trong việc tạo dựng giá trị, và dẫn đến công nghệ thông tin trở thành định hướng kinh doanh quan trọng (important business driver) và là yếu tố then chốt của lợi thế cạnh tranh. Cho nên gần như tất cả các dịch vụ ngày nay đều đang chuyển dịch về IT-enabled (ít nhiều liên quan tới CNTT).

Amazon, Alibaba, Indeed, … đang là một trong những doanh nghiệp thương mại điện tử lớn mạnh nhất thế giới. Về bản chất, họ không có những sản phẩm hàng hóa vật chất nào. Nhưng vai trò của họ, tác động của họ đã thay đổi hoàn toàn về cán cân kinh tế.

Những doanh nghiệp thuần túy về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp trước đây. Bây giờ cũng cần phải ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm, hệ thống báo cáo… để nâng cao năng lực sản xuất và quản lý.

Các doanh nghiệp cần làm gì?
Dịch vụ đang thay đổi theo hướng IT enabed. Điều này có nghĩa là có lợi ích to lớn cho các tổ chức, doanh nghiệp trong việc tạo ra, mở rộng, và cải thiện, nâng cao khả năng quản lý dịch vụ công nghệ thông tin (IT Service Management). Năng lực Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin gần như là chìa khóa của chiến lược phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp.

Để đảm bảo phù hợp với tình hình mới và để thành công, các tổ chức và doanh nghiệp cần có kế hoạch cho các chương trình chuyển đổi lớn để khai thác những cơ hội. Mặc dù những chuyển đổi này thường được gọi là “số hóa” (digital), chuyển đổi số (digital transformation), nhưng chúng còn hơn cả công nghệ (technology). Chúng là một sự tiến hóa trong cách mà các tổ chức hoạt động, để các tổ chức có thể phát triển mạnh mẽ trước sự thay đổi đáng kể và liên tục. Các tổ chức phải cân bằng giữa nhu cầu ổn định và dự đoán nhu cầu gia tăng về vận hành nhanh (operational agility) và thích ứng nhanh (increased velocity). Thông tin và công nghệ đang được tích hợp nhiều hơn giữa tổ chức này với tổ chức khác, sự đơn thuần đang bị phá vỡ, các nhóm chức năng chéo đang được sử dụng rộng rãi hơn. Quản lý dịch vụ đang thay đổi để giải quyết và hỗ trợ sự thay đổi này, và đảm bảo cơ hội từ các công nghệ mới và cách thức làm việc mới, được tối đa hóa.

Đầu tư vào chuyển đổi số, nâng cao trình độ quản lý dịch vụ công nghệ thông tin, là đòi hỏi cấp bách của bất cứ tổ chức, doanh nghiệp nào, và cả tầm quốc gia nữa.

Người quản lý CNTT cần làm gì?
Vai trò của người quản lý CNTT tại các tổ chức, doanh nghiệp đang lớn dần lên. Ngoài việc am hiểu về kỹ thuật, còn đòi hỏi họ am hiểu dịch vụ công nghệ thông tin. ITIL có lẽ là một nền tảng tuyệt vời không thể bỏ qua.

Bài viết từ Blog iTH GO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *