Hoạt động cộng đồng (Page 4)

Các hoạt động và dự án cho Công đồng

“Từ Trần Phú đến Giảng đường 2017” là một chương trình tư vấn cho các học sinh Trường năng khiếu Trần Phú – Hải Phòng những định hướng lựa chọn ngành nghề sẽ học khi vào đại học. Chương trình được chia sẻ bởi các anh chị cựu học sinh trường đã làm việc lâu nămXEM THÊM

Ngày 6/11/2011 tại Hà Nội đã tổ chức diễn đàn thường niên về nhân sự lớn nhất “Ngày nhân sự Việt Nam 2011” (Vietnam Hrday) với chủ đề năm nay là: “Chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp Việt Nam”. Diễn đàn này cũng lần đầu tiên công bố Báo cáo kết quả khảo sátXEM THÊM