đam mê

Không có công việc nào nhàm chán, có chăng chỉ là cách chúng ta nhìn nhận và làm việc một cách nhàm chán. Gặp lại những người bạn sau hơn 30 năm tại một nơi cách quê hương chúng tôi sinh ra hàng ngày cây số quả thật là một kỷ niệm đặc biệt. Một cuộcXEM THÊM