kịch bản gọi điện

Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc xây dựng một KỊCH BẢN chi tiết cho từng công đoạn trong TUYỂN DỤNG? Những người làm tuyển dụng thường “than phiền” về việc bị ứng viên “bỏ bom” hay không thể kiểm soát trước được việc ứng viên có tới dự buổi gặp gỡ hay không. Một nguyênXEM THÊM

Trên thực tế, những phương pháp phổ biến mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các tổ chức đang trong giai đoạn khởi nghiệp đã sử dụng dường như đem lại chưa cao đối với công tác tuyển dụng nhân lực. Mặt khác thì vẫn có một số công ty nhỏ vẫn có thểXEM THÊM