online meeting

Nhu cầu họp trực tuyến đã có từ rất lâu, với những tổ chức có nhiều văn phòng ở các vị trí địa lý khác nhau hoặc các nhân viên làm việc tại các địa điểm khác nhau thì các cuộc họp trực tuyến đã trở thành một công việc hết sức bình thường “như cânXEM THÊM