tuyển dụng (Page 3)

Trên thực tế, những phương pháp phổ biến mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các tổ chức đang trong giai đoạn khởi nghiệp đã sử dụng dường như đem lại chưa cao đối với công tác tuyển dụng nhân lực. Mặt khác thì vẫn có một số công ty nhỏ vẫn có thểXEM THÊM